Showing all 12 results

Thương hiệu Fisaco. Thành phần cá cơm tươi và sạch. Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng. Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại. Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam. Dung tích 980ml/chai.

Thương hiệu Fisaco. Thành phần cá cơm tươi và sạch. Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng. Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại. Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam. Dung tích 500ml/chai.

 • Thương hiệu Fisaco.
 • Thành phần cá cơm tươi và sạch.
 • Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng.
 • Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại.
 • Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam.
 • Dung tích 380ml/chai.

 • Thương hiệu Fisaco.
 • Thành phần cá cơm tươi và sạch.
 • Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng.
 • Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại.
 • Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam.
 • Dung tích 50ml/chai.

 • Thương hiệu Fisaco.
 • Thành phần cá cơm tươi và sạch.
 • Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng.
 • Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại.
 • Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam.
 • Dung tích 300ml/chai.

 • Thương hiệu Fisaco.
 • Thành phần cá cơm tươi và sạch.
 • Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng.
 • Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại.
 • Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam.
 • Dung tích 380ml/chai.

 • Thương hiệu Fisaco.
 • Thành phần cá cơm tươi và sạch.
 • Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng.
 • Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại.
 • Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam.
 • Dung tích 500ml/chai.

230.000

 • Thương hiệu Fisaco.
 • Thành phần cá cơm tươi và sạch.
 • Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng.
 • Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại.
 • Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam.
 • Dung tích 300ml/chai.

100.000

Thương hiệu Fisaco. Thành phần cá cơm tươi và sạch. Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng. Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại. Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam. Dung tích 30 ml/chai.

250.000

Thương hiệu Fisaco. Thành phần cá cơm tươi và sạch. Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng. Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại. Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam. Dung tích 330ml/chai.

120.000

Thương hiệu Fisaco. Thành phần cá cơm tươi và sạch. Màu đỏ và mùi thơm đặc trưng. Không có hóa chất bảo quản, không có Ure gây hại. Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam. Dung tích 500 ml/chai.

340.000

Nước mắm là gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hằng ngày của gia đình việt chúng ta. Đặc sản Phan Thiết xin giới thiệu đến các bạn nước mắm hiệu Con Cá Vàng với nhãn hiệu Tứ Tuyệt là sản phẩm chủ lực hàng đầu về chất lượng và gia vị của công ty cổ phần nước mắm Phan Thiết (PT.FISACO).